ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑENGLISHΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΙΒΕΓ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣΔΩΡΕΕΣΕΣΤΙΑ
    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
   Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση των τεχνών και ιδιαίτερα των εικαστικών. Στην υλοποίηση του σκοπού αυτού στοχεύουν τόσο οι εκθεσιακές δραστηριότητες του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου όσο και οι υποτροφίες και οι δωρεές του Ιδρύματος. Από το 1986 έχει επίσης καθιερώσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών υποτροφιών για θέματα που έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δωρεές, όπως αυτή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άνδρου στο Ελληνικό Δημόσιο.
Εκτός από τις πολιτιστικές, οι δραστηριότητες του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή περιλαμβάνουν και έργα κοινωνικής πρόνοιας, όπως η ανέγερση, ο εξοπλισμός και η συντήρηση του υποδειγματικού ευγηρείου «Eστία Aθηνών» καθώς και η ανακαίνιση δύο περιπτέρων στο Γηροκομείο Αθηνών.