Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Εκπαίδευση για ενήλικες

Χαμηλό ανάγλυφο σε πηλό

Κύκλος 5 εργαστηρίων γλυπτικής για ενήλικες & εφήβους 15+
06/05/2022 - 03/06/2022 | Κάθε Παρασκευή, 18.00-20.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Εκπαίδευση για ενήλικες

Το σώμα στο Μουσείο: Διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη μουσειακή εμπειρία

Εργαστήριο σωματοποίησης
25/06/2022 | 10.00-13.00 και 26/06/2022 | 10.00-11.30 & 12.00-15.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Εκπαίδευση για ενήλικες

Το σώμα στο Μουσείο: Διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη μουσειακή εμπειρία

Εργαστήριο σωματοποίησης
25/06/2022 | 10.00-13.00 και 26/06/2022 | 10.00-11.30 & 12.00-15.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα