Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

Εκπαίδευση για ενήλικες

Η χαρακτική στην κεραμική τέχνη: Κούπα & πιάτο

Εργαστήριο κεραμικής 2 συναντήσεων για ενήλικες & εφήβους 15+ με την Ελπίδα Κουρτζή
Νέος κύκλος: Σάββατα 22 & 29 Ιουνίου | 14.30-17.45
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Εκπαίδευση για ενήλικες

Η χαρακτική στην κεραμική τέχνη: Κούπα & πιάτο

Εργαστήριο κεραμικής 2 συναντήσεων για ενήλικες & εφήβους 15+ με την Ελπίδα Κουρτζή
Νέος κύκλος: Σάββατα 22 & 29 Ιουνίου | 14.30-17.45
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Εκπαίδευση για ενήλικες

Η χαρακτική στην κεραμική τέχνη: Κούπα & πιάτο

Εργαστήριο κεραμικής 2 συναντήσεων για ενήλικες & εφήβους 15+ με την Ελπίδα Κουρτζή
Νέος κύκλος: Σάββατα 22 & 29 Ιουνίου | 14.30-17.45
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Εκπαίδευση για ενήλικες

Η χαρακτική στην κεραμική τέχνη: Κούπα & πιάτο

Εργαστήριο κεραμικής 2 συναντήσεων για ενήλικες & εφήβους 15+ με την Ελπίδα Κουρτζή
Νέος κύκλος: Σάββατα 22 & 29 Ιουνίου | 14.30-17.45
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα