Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

Εκπαίδευση για ενήλικες

Χαρτί, κλωστές και βελονιές

Εργαστήριο βιβλιοδεσίας
Εργαστήριο 2 συναντήσεων: Κυριακή 3 & 10/11 | 11.30 - 14.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Εκπαίδευση για ενήλικες

Χαρτί, κλωστές και βελονιές

Εργαστήριο βιβλιοδεσίας
Εργαστήριο 2 συναντήσεων: Κυριακή 3 & 10/11 | 11.30 - 14.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα