Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Εκπαίδευση για ενήλικες

Σχέδιο για γλυπτική

Εργαστήριο γλυπτικής
20/12/2019 & 27/12/2019 | 18.00 – 21.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Εκπαίδευση για ενήλικες

Σχέδιο για γλυπτική

Εργαστήριο γλυπτικής
20/12/2019 & 27/12/2019 | 18.00 – 21.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα