Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Εκπαίδευση για ενήλικες

Αναβολή εργαστηρίου: Ready mades και εικαστική εγκατάσταση: Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle

Εργαστήριο γλυπτικής
Κύκλος 3 εργαστηρίων: Παρασκευή 28/2, 06 & 13/3 (αναβολή) | 18.00 – 21.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Εκπαίδευση για ενήλικες

Αναβολή εργαστηρίου: Ready mades και εικαστική εγκατάσταση: Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle

Εργαστήριο γλυπτικής
Κύκλος 3 εργαστηρίων: Παρασκευή 28/2, 06 & 13/3 (αναβολή) | 18.00 – 21.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα