Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Εκπαίδευση για ενήλικες

Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους: Ορίζοντας το σώμα

Διαδικτυακή δράση για άτομα άνω των 65 ετών
Κάθε Πέμπτη | 19.00
Διαδικτυακή δράση

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Εκπαίδευση για ενήλικες

Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους: Ορίζοντας το σώμα

Διαδικτυακή δράση για άτομα άνω των 65 ετών
Κάθε Πέμπτη | 19.00
Διαδικτυακή δράση

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Εκπαίδευση για ενήλικες

Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους: Ορίζοντας το σώμα

Διαδικτυακή δράση για άτομα άνω των 65 ετών
Κάθε Πέμπτη | 19.00
Διαδικτυακή δράση