Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Ξενάγηση στη Συλλογή

του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Κάθε Τρίτη 16.30-17.30 & κάθε Παρασκευή 18.30-19.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Αγγλόφωνη ξενάγηση στη Συλλογή

του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Κάθε Πέμπτη | 16.30-17.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Ξενάγηση στη Συλλογή

του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Κάθε Τρίτη 16.30-17.30 & κάθε Παρασκευή 18.30-19.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Ξενάγηση στη Συλλογή αποκλειστικά για Μέλη: Members & Couples

Σάββατο 7 Μαρτίου | 17.30 - 19.10
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Ξενάγηση στη Συλλογή

του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Κάθε Τρίτη 16.30-17.30 & κάθε Παρασκευή 18.30-19.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Αγγλόφωνη ξενάγηση στη Συλλογή

του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Κάθε Πέμπτη | 16.30-17.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Ξεναγήσεις

Αναβολή: Νυχτερινή Ξενάγηση στη Συλλογή

3η Νύχτα Πολιτισμού Athens Culture Net Δήμου Αθηναίων
Παρασκευή 20 Μαρτίου | 22.00 - 23.00
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα
Ξεναγήσεις

Αναβολή: Νυχτερινή Ξενάγηση στη Συλλογή (στην Αγγλική γλώσσα)

3η Νύχτα Πολιτισμού Athens Culture Net Δήμου Αθηναίων
Παρασκευή 20 Μαρτίου | 22.30 - 23.30
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Αθήνα