Απολογισμός έργου 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 - ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Έμπνευση, Μετάδοση, Συμπερίληψη, Συνέργειες, Ανάπτυξη: οι πέντε άξονες δράσης και πρωτοβουλιών που βρίσκονται στον πυρήνα του ετήσιου προγραμματισμού και της ευρύτερης στρατηγικής μας στόχευσης για το μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απολογισμός έργου 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 - ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Το 2022 αποτέλεσε ένα ευεργετικό έτος κατά το οποίο τα μουσεία επανέκτησαν την ιδιότητα του πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στόχος μας, για το 2023, είναι να συνεχίσει το Ίδρυμα να παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του πολιτιστικού μας περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απολογισμός έργου 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Σε αυτήν την πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη εποχή συνθήκη, κατά την οποία γίναμε όλοι μάρτυρες του πώς ένας ιός μπορεί να κάμψει ολόκληρη την οικουμένη και να μας κάνει να αναθεωρήσουμε πολλά απ’όσα αντιλαμβανόμασταν έως τώρα ως αυτονόητα, αφαιρώντας αμέτρητες ανθρώπινες ζωές και πλήττοντας σφοδρά ακόμη και τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου, κλήθηκαν και οι πολιτιστικοί φορείς, μεταξύ αυτών και το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, να αναμετρηθούν με τις συνέπειες της πανδημίας και να δοκιμάσουν τα όρια των αντοχών τους. Παρά ταύτα και μέσα στο σύντομο διάστημα που μπόρεσαν να λειτουργήσουν, τα Μουσεία του Ιδρύματος επέδειξαν, όπως θα το δούμε εκτενώς στη συνέχεια, παραγωγική δράση.

Ευχή μας για το 2022 είναι να μας οδηγήσει στον επίλογο αυτής της δοκιμασίας και να διαμορφώσει συνθήκες που θα ευνοήσουν την επούλωση των πληγών που άφησε στο πέρασμά της η πανδημία. Ειδικότερα για το Ίδρυμα, ευχόμαστε να συμβάλλει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια εξάλειψης της κοινωνικής απομάκρυνσης που ενέτεινε το πανδημικό κύμα και στον επίκαιρο παραγωγικό διάλογο για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας των μουσείων ως χώρων εκδημοκρατικοποίησης, ενσωμάτωσης και πολυφωνίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ