ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΑΘΗΝΑ

Ξεναγήσεις στη Μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος στην Αθήνα

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | 16.00-17.30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.00-17.30 & 18.00-19.30, ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.00-15.30 & 16.00-17.30

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΔΡΟΣ

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Γιώργος Ρόρρης, Η Ευγένεια του Απέριττου» στην Άνδρο

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ | 12.00-13.00