ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΑΘΗΝΑ

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη παρουσίαση της Συλλογής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

04.07 - 03.10 2021 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΔΡΟΣ

Γιώργος Ρόρρης

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΤΤΟΥ