Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Μουσείο της Αθήνας.

Το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική άσκηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου Αθηνών του ΙΒΕΓ (υποδοχή, πληροφορίες, οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, σχολικών επισκέψεων, ξεναγήσεων, εποπτεία εκθεσιακών χώρων κλπ.), μέσα από το οποίο, οι ασκούμενοι που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τους επισκέπτες, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, συνεργασίας και προσαρμοστικότητας, και να εντρυφήσουν στις δομές και στους μηχανισμούς λειτουργίας ενός πολιτιστικού φορέα παγκόσμιας φήμης.

Ο αριθμός των θέσεων αμειβόμενης πρακτικής ορίζεται κάθε χρόνο από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. Η πρακτική άσκηση διαρκεί, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά, ένα χρόνο και αρχίζει τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους. Το ωράριο απασχόλησης είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ημέρες ή 6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων).

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και αποφοίτους των εξής σπουδαστικών πεδίων: Εικαστικές σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Πολιτιστική Διαχείριση, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Αρχιτεκτονική, Marketing / Επικοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά και μόνο κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει κάθε σχετική προκήρυξη. Αιτήσεις που αποστέλλονται σε διαφορετικό χρόνο από τον προαναφερόμενο δεν λαμβάνονται υπ’όψιν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του ΙΒΕΓ ώστε να ενημερώνονται για τη δημοσίευση νέας προκήρυξης θέσεων πρακτικής άσκησης.

Το σύνολο της σχετικής με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αλληλογραφίας (τυχόν πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων συμπεριλαμβανομένων) πραγματοποιείται μόνο εγγράφως και αποκλειστικά κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@goulandris.gr.

Συμμετέχοντες Τρέχοντος Προγράμματος

Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020

Στέλλα Βατοπούλου

Παύλος Γκουγιάννος

Σιμώνη Νιάρου

Δέσποινα Ντρούβα

Γεωργία Παπαδόγιαννη

Ιωάννης Παπούλιας

Ευδοκία Σαμαρά

Χαρίσσα Χελιώτη