Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο Μουσείο του στην Αθήνα για την περίοδο 2021-2022.

Οι θέσεις αμειβόμενης πρακτικής είναι στο σύνολό τους τέσσερις (4). Ο συνολικός αριθμός των θέσεων αμειβόμενης πρακτικής δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΙΒΕΓ, χωρίς να συντρέχει υποχρέωση για το τελευταίο να ανακοινώσει ή/και να αιτιολογήσει τη σχετική αυτή απόφασή του. Η πρακτική άσκηση θα αρχίσει την 1.10.2021 και θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, με δυνατότητα, εφόσον κρίνει το ΙΒΕΓ ότι ο/η συμμετέχων/ουσα ανταποκρίνεται με επιτυχία στο πρόγραμμα, παρατάσεως για ένα ακόμη εξάμηνο. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/5 ημέρες ή 6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων).

Το πρόγραμμα αφορά στην πρακτική άσκηση επιτυχόντων οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (Visitors Experience) του Μουσείου (υποδοχή, πληροφορίες, παροχή βοήθειας στην υλοποίηση εκδηλώσεων και εργαστηρίων, πραγματοποίηση ξεναγήσεων, εποπτεία εκθεσιακών χώρων, ψηφιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος κλπ). Οι επιτυχόντες, μέσα από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, μεταξύ άλλων, δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, προσαρμοστικότητας και οργάνωσης, και να εντρυφήσουν στις δομές και στους μηχανισμούς λειτουργίας ενός πολιτιστικού φορέα παγκόσμιας φήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό σημείωμά τους μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό (μέγιστο 300 λέξεις), στο οποίο θα εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση internships@goulandris.gr έως τις 11 Ιουνίου 2021 18:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εκπρόθεσμες αιτήσεις, ως επίσης αιτήσεις που θα αποσταλούν σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση από αυτήν που αναφέρεται ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Κατά την αξιολόγηση θα προτιμηθούν φοιτητές/ απόφοιτοι των εξής σπουδαστικών πεδίων: Εικαστικές σπουδές, Ιστορία της Τέχνης, Πολιτιστική Διαχείριση, Μουσειολογία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Marketing / Επικοινωνία.

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ δε μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σε αντίστοιχο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

  1. Οι θέσεις είναι ανοικτές σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  3. Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση.
  4. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  5. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία.
  6. Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Σημείωση:

- Τα σχετικά δικαιολογητικά με τους αριθμούς 4, 5 και 6 ανωτέρω, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τη σύντομη συνοδευτική επιστολή, θα αποσταλούν μαζί στην ηλεκτρονική διεύθυνση internships@goulandris.gr.

- Το σύνολο της σχετικής με το παρόν Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αλληλογραφίας (τυχόν πληροφοριών ή/και διευκρινήσεων συμπεριλαμβανομένων) θα πραγματοποιείται μόνο εγγράφως, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@goulandris.gr. Πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία δεν θα παρέχονται τηλεφωνικά.

- Κατόπιν παραλαβής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά των σχετικών δικαιολογητικών, και ενδελεχούς αξιολόγησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου, το ΙΒΕΓ θα καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους κρίνει, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προς τούτο.

- Ανακοίνωση επιτυχόντων: 26 Ιουλίου 2021 στις 14:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) μέσω της ιστοσελίδας του ΙΒΕΓ https://goulandris.gr/el/about/internship-programme. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για το ΙΒΕΓ παροχής εξηγήσεων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με την επιλογή ή μη υποψηφίων.

Συμμετέχοντες Τρέχοντος Προγράμματος

Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021

Στέλλα Βατοπούλου
"Κάθε μέρα ένιωθα αναπόσπαστο κομμάτι της αποστολής του μουσείου και είμαι περήφανη που είδα το όραμα του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή να πραγματοποιείται συμβάλλοντας σε αυτό"

Παύλος Γκουγιάννος
"Η πρακτική άσκηση στο ΙΒΕΓ αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αλλά και γνωριμία με μία σπουδαία συλλογή μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης που σε κάνει περήφανο να είσαι μέλος της ομάδας που εργάζεται στο νέο μουσείο του ιδρύματος στο Παγκράτι."

Σιμώνη Νιάρου
"Μεγάλη συγκίνηση να βρίσκεσαι και να εργάζεσαι προς τιμήν των έργων τέχνης της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή"

Δέσποινα Ντρούβα
"Η τέχνη περικλείει μέσα της αγάπη και αφοσίωση. Το να εργάζεσαι για ένα πολιτιστικό ίδρυμα αυτού του μεγέθους σημαίνει να προσφέρεις καθημερινά στους γύρω σου."

Γεωργία Παπαδόγιαννη
"Ομαδικο πνεύμα, ανάπτυξη επικοινωνιακών skills αλλά και ικανοτήτων παρουσίασης μέσω των πολυάριθμων ξεναγήσεων είναι κάποια από τα πολυάριθμα οφέλη που μου πρόσφερε ο τελευταίος ένας χρόνος εργασίας στο ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Ηταν η καλύτερη επιλογή για το ξεκίνημα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας."

Ιωάννης Παπούλιας
"Σε έναν κόσμο που διαρκώς όλα αλλάζουν είναι εμπειρία ζωής να συμμετέχεις στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΒΕΓ, όταν το επιστημονικό σου υπόβαθρο ανταποκρίνεται και διευρύνεται για τις ανάγκες του νεόδμητου Ιδρύματος και όταν οι συναδελφικές σχέσεις ειναι πρωτίστως ανθρώπινες και δευτερευόντως εργασιακές."

Ευδοκία Σαμαρά
"Είναι συνταρακτικό να σου δίνεται η ευκαιρία καθημερινά να βλέπεις και να μαθαίνεις το πως λειτουργούν σχεδόν όλα τα τμήματα ενός μουσείου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών όπως το ΙΒΕΓ και όλα αυτά ενώ βρίσκεσαι ανάμεσα σε έργα καλλιτεχνών που άλλαξαν τον κόσμο."

Χαρίσσα Χελιώτη
"Η πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή αποτελεί, για εμένα, ένα ισχυρό θεμέλιο της μελλοντικής μου καριέρας· ένα δημιουργικό ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω, να αναπτύξω και να αποκτήσω νέες δεξιότητες σε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών πολιτιστικών προδιαγραφών."