Κανονισμός Επίσκεψης

Ο παρών κανονισμός σκοπό έχει να διασφαλίσει την ποιότητα της επίσκεψής σας στο Μουσείο μας.

Εφαρμόζεται σε όλους τους επισκέπτες του Μουσείου: σε όσους επιθυμούν να επισκεφτούν τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μας, σε αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση ή κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μας, όπως και σε αυτούς που επιθυμούν μόνο να απολαύσουν τις υπηρεσίες του καφέ-εστιατορίου μας.

Θα παρακαλούσαμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας ώστε να λάβετε γνώση του περιεχομένου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Άρθρο 1: Τίτλος εισόδου

1.1 Η πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος προϋποθέτει την κατοχή έγκυρου τίτλου εισόδου.

1.2 Έγκυρο τίτλο εισόδου συνιστά:

 • το εισιτήριο που εκδίδεται από τα εκδοτήρια της υποδοχής και πάνω στο οποίο αναγράφεται η ισχύουσα ημερομηνία ή/και το ισχύον ωράριο

  επισκέψεως,

 • το εισιτήριο που αγοράστηκε μέσω διαδικτύου και το οποίο

  προσκομίζεται είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ψηφιακή μορφή,

 • σε περίπτωση μειωμένης τιμολόγησης ή δωρεάν εισόδου, το εισιτήριο μετά του σχετικού δικαιολογητικού ή/και της ταυτότητας του κατόχου που δικαιολογούν τη μειωμένη τιμολόγηση ή δωρεάν είσοδο,
 • σε περίπτωση ομαδικών επισκέψεων, το ενιαίο εισιτήριο στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός των συμμετεχόντων και τα λοιπά στοιχεία της κράτησης,
 • για τα Μέλη του Ιδρύματος, η κάρτα μέλους,
 • σε περίπτωση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ή σε εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα (εργαστήρια, σεμινάρια, ομιλίες κλπ), το σχετικό εισιτήριο, όπως αυτό εκδόθηκε ηλεκτρονικά ή στην υποδοχή του Ιδρύματος.

1.3 Κατά την παραμονή του στο Ίδρυμα, δύναται να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή από τον επισκέπτη να προσκομίσει τον τίτλο εισόδου του.

1.4 Οι γενικοί όροι πώλησης εισιτηρίων είναι διαθέσιμοι στην υποδοχή και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.goulandris.gr).

1.5 Το Ίδρυμα δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίζει το προσωρινό κλείσιμο αιθουσών του Μουσείου, χωρίς αυτό να δίνει στον επισκέπτη το δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή, μερικώς ή ολικώς, της αξίας του εισιτηρίου του.

1.6 Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά αναφορικά με τον τίτλο εισόδου, ο επισκέπτης καλείται να παρουσιαστεί στην υποδοχή του Μουσείου προς επίλυση του ζητήματος. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον επισκέπτη την πρόσβαση στο Μουσείο.

Άρθρο 2: Όροι πρόσβασης και έλεγχοι

2.1 Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν την ημερομηνία - και εφόσον τυγχάνει εφαρμογής, το ωράριο - που αναγράφει το εισιτήριό τους. Σε ώρες αιχμής και προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας και να διασφαλιστεί η ποιότητα της επισκέψεως, το προσωπικό του Ιδρύματος μπορεί, ανεξάρτητα από το ωράριο επισκέψεως που αναγράφει το εισιτήριο, να ζητήσει από τους επισκέπτες να περιμένουν στον εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος.

2.2 Απαγορεύεται η είσοδος στο Ίδρυμα αντικειμένων που ενδέχεται να εκθέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των εκθεμάτων, των αγαθών ή /και του κτηρίου.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται η είσοδος στο κτήριο του Ιδρύματος:

 • όπλων και πολεμοφόδιων,
 • εργαλείων και άλλων αιχμηρών ή κοφτερών αντικειμένων (σουγιάδες, κοπίδια, σφυριά, κατσαβίδια κλπ.),
 • συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) που περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν τα εκθέματα, τα συστήματα ασφαλείας ή/και τις κτιριακές εγκαταστάσεις,
 • εκρηκτικών και εύφλεκτων ουσιών,
 • παράνομων ουσιών,
 • δύσοσμων αντικείμενων ή υλικών,
 • οποιουδήποτε ογκώδους αντικειμένου (αποσκευών συμπεριλαμβανομένων) υπερβαίνει τις διαστάσεις 55 x 35 x 25 cm, αθλητικών ειδών (ρακέτες κλπ.),
 • έργων τέχνης ή/και αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας,
 • αναψυκτικών, ροφημάτων, αλκοολούχων ποτών ή/και τροφίμων, ζώων, εξαιρουμένων των σκύλων-οδηγών που συνοδεύουν άτομα με αναπηρία,
 • τροχοφόρων παιχνιδιών, τροχοσανίδων ή τροχοπέδιλων ή ποδηλάτων.

Η ανωτέρω λίστα είναι ενδεικτική και άπτεται στο προσωπικό ασφαλείας του Ιδρύματος να αξιολογήσει την ενδεχόμενη επικινδυνότητα άλλων φερόμενων αντικειμένων. Οποιαδήποτε παράβαση της παρούσας διάταξης, επιτρέπει στο Ίδρυμα να αρνηθεί στον επισκέπτη την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ή/και ακόμη να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές.

2.3 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το Ίδρυμα επιτρέπει σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα να έχουν πρόσβαση στο Ίδρυμα με αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο τεχνικό βοήθημα (πχ "λευκό μπαστούνι" ατόμων με οπτική αναπηρία). Επίσης, επιτρέπεται η πρόσβαση στο Ίδρυμα παιδικών καροτσιών τύπου «μπαστούνι».

2.4 Το προσωπικό ασφαλείας του Ιδρύματος δικαιούται να διενεργήσει ελέγχους κατά την είσοδο των επισκεπτών στο Ίδρυμα και ειδικότερα να ελέγξει το περιεχόμενο των τσαντών/χειραποσκευών των επισκεπτών ή/και να ζητήσει από τους επισκέπτες να εισέλθουν στο Ίδρυμα μέσω μαγνητικής πύλης ελέγχου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης του επισκέπτη να υποβληθεί στους προαναφερόμενους ελέγχους, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον επισκέπτη την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του.

Άρθρο 3: Κατά προτεραιότητα πρόσβαση

3.1 Το Ίδρυμα δίνει κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του στους κατόχους “no queueing tickets”, στα Μέλη του Ιδρύματος και στους επισκέπτες που προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά.

3.2 Οι έγκυες καθώς και τα άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ), έχουν επίσης κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Άρθρο 4: Κλείσιμο

4.1 Η πώληση εισιτηρίων ολοκληρώνεται 30 λεπτά πριν τη προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος του Ιδρύματος.

4.2 Η απομάκρυνση των επισκεπτών από τους χώρους του Ιδρύματος αρχίζει 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος. Το προσωπικό του Ιδρύματος καλεί το κοινό να κατευθυνθεί προς τις εξόδους με τρόπο ώστε και ο τελευταίος επισκέπτης να έχει εξέλθει από τους χώρους του Ιδρύματος κατά την ώρα κλεισίματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI – ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Άρθρο 5: Μη επιτρεπόμενες ενέργειες ή/και συμπεριφορές

5.1 Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγουν να διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους την ομαλή εξέλιξη των επισκέψεων και των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Ίδρυμα.

5.2 Οι επισκέπτες οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ατόμων, των εκθεμάτων και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, απαγορεύεται στους επισκέπτες:

 • το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος,
 • να τρώνε και να πίνουν εκτός των χώρων του ιδρύματος που προορίζονται γι’αυτόν τον σκοπό,
 • η επίσκεψη του Ιδρύματος σε κατάσταση μέθης και εν γένει κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά,
  να είναι απρεπώς ενδεδυμένοι και να περπατούν ξυπόλυτοι εντός του Ιδρύματος,
 • να γράφουν με γκράφιτι ή με οποιοδήποτε άλλο υλικό, να σημαδεύουν και γενικά να λερώνουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, να πετάνε κάτω χαρτιά ή σκουπίδια,
 • να ξαπλώνουν κάτω ή/και στα παγκάκια που βρίσκονται στους χώρους,
  να τρέχουν ή να σπρώχνονται εντός των χώρων του Ιδρύματος,
 • να χρησιμοποιούν τις εξόδους κινδύνου ή άλλες διόδους διαφυγής σε περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος,
 • να μετακινούν καθίσματα ή/και έπιπλα χωρίς την άδεια του προσωπικού του Ιδρύματος,
 • να παρεμποδίζουν τη μετακίνηση των υπόλοιπων επισκεπτών και τη διέλευση και πρόσβαση στις εξόδους ιδίως με το να κάθονται στα σκαλιά των κλιμακοστασίων,
 • να εγκαταλείπουν, έστω και για λίγο, προσωπικά τους είδη εντός του Ιδρύματος,
 • να εκδηλώνουν απέναντι στο προσωπικό ή/και στους άλλους επισκέπτες συμπεριφορά προκλητική, υβριστική, επιθετική, βίαιη ή απρεπή και
 • να επιδίδονται σε εράνους, σε οποιοδήποτε είδος εμπόριο, διαφημιστική ή προπαγανδιστική ενέργεια, δειγματοληψία ή δημοσκόπηση ή/και να μοιράζουν οποιαδήποτε φυλλάδια ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να διαταράξει την ηρεμία του κοινού.

5.3 Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται στους επισκέπτες:

 • να αγγίζουν τα εκθέματα, τα σκηνικά καθώς και τα συστήματα ανάρτησης ή/και προστασίας των εκθεμάτων (βιτρίνες, βάθρα, τζάμια κλπ.),
 • να υποδεικνύουν τα εκθέματα με αντικείμενα που κινδυνεύουν να προξενήσουν σε αυτά ζημία,
 • να παρακάμπτουν τα εμπόδια ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί από το Ίδρυμα προκειμένου να τηρηθεί μία απόσταση ασφαλείας μεταξύ του επισκέπτη και των εκθεμάτων,
 • να φθείρουν με οποιοδήποτε τρόπο το υλικό ή εξοπλισμό που θέτει το Ίδρυμα στη διάθεση τους κατά την επίσκεψη,
  να παρεμποδίζουν τη θέα των λοιπών επισκεπτών προς τα εκθέματα,
 • να ενοχλούν τους άλλους επισκέπτες με οποιαδήποτε θορυβώδη συμπεριφορά, ιδίως με τη χρήση θορυβωδών συσκευών (ραδιοφώνου,προσωπικής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής, μουσικών οργάνων κλπ.), κινητών τηλεφώνων κλπ.

Άρθρο 6: Εποπτεία ανηλίκων

6.1 Όποιος επισκέπτης έχει υπό την επιτήρησή του ανήλικο/ανηλίκους οφείλει να βεβαιωθεί ότι τηρείται από αυτό/αυτούς ο παρόντας κανονισμός επίσκεψης.

6.2 Σε περίπτωση που χαθεί κάποιο ανήλικο εντός των χώρων του Ιδρύματος, αυτό θα οδηγηθεί από το προσωπικό ασφαλείας στην υποδοχή του Ιδρύματος.

Άρθρο 7: Ατυχήματα, αδιαθεσία ατόμου, απρόσμενα γεγονότα

7.1 Οποιοδήποτε ατύχημα, αδιαθεσία ατόμου ή απρόσμενο γεγονός πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο προσωπικό ασφαλείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού του Ιδρύματος.

7.2 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που αποτελεί κίνδυνο, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφερθεί αμέσως στο προσωπικό του Ιδρύματος Τόσο το προσωπικό όσο και οι επισκέπτες οφείλουν να επιδείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενωθεί το κτήριο, αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί με τάξη και πειθαρχία, υπό τις οδηγίες του προσωπικού του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Άρθρο 8: Χρήση smartphones και tablets

Η χρήση smartphone ή τάμπλετ στους χώρους του Ιδρύματος επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι αποσκοπεί στην παρακολούθηση ξεναγήσεως ή/και στην ανάγνωση ενημερωτικού υλικού που διατίθεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Κατά την ακρόαση του ακουστικού ή οπτικοακουστικού υλικού, οι επισκέπτες οφείλουν να χρησιμοποιούν ακουστικά ώστε να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Η χρήση laptop επιτρέπεται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης και του café-εστιατορίου.

Άρθρο 9: Πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ασύρματο δίκτυο (WiFi)

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμη εντός των χώρων του Ιδρύματος μέσω κοινόχρηστου δικτύου WiFi στο οποίο μπορούν να συνδεθούν οι επισκέπτες που είναι εξοπλισμένοι με οποιοδήποτε ψηφιακό εργαλείο που δύναται να συνδεθεί μέσω WiFi. Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή υπόκειται στην προηγούμενη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης του δικτύου WiFi που περιγράφουν τους όρους χρήσης της εν θέματι υπηρεσίας.

Άρθρο 10: Προστασία εξοπλισμού πληροφορικής

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του εξοπλισμού πληροφορικής του Ιδρύματος, και ιδίως με σκοπό την πρόληψη της διάδοσης ιών υπολογιστών, απαγορεύεται στον επισκέπτη να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο, στη μορφολογία και στο λογισμικό του εξοπλισμού που αφορά στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 11: Συσκευές Ακουστικής Ξενάγησης

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή παρέχει στους επισκέπτες του, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, με την επιφύλαξη της σχετικής διαθεσιμότητας, ατομικές συσκευές ακουστικής ξενάγησης με ηχογραφημένες πληροφορίες σχετικά με τα έργα της συλλογής. Για την παραλαβή της συσκευής ακουστικής ξενάγησης από τον επισκέπτη απαιτούνται το ονοματεπώνυμο και το κινητό του, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή της συσκευής. Τα παραπάνω στοιχεία διαγράφονται με την επιστροφή της συσκευής και δεν φυλάσσονται από το Μουσείο. Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής ή φθοράς της, μπορεί να προκύψει χρέωση στον επισκέπτη έως 200€.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ

Άρθρο 12: Διαδικασία

12.1 Στο βεστιάριο που βρίσκεται στην υποδοχή του Ιδρύματος, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αφήνουν ογκώδη αντικείμενα, όπως αποσκευές, σακίδια πλάτης και ογκώδεις τσάντες, τα οποία όμως δεν υπερβαίνουν τις διαστάσεις 55 x 35 x 25 cm. Οι επισκέπτες έχουν επίσης την δυνατότητα να αφήσουν στο βεστιάριο πανωφόρια και άλλα προσωπικά αντικείμενα ανάλογων διαστάσεων.

12.2 Ο επισκέπτης που αφήνει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο στο βεστιάριο παραλαμβάνει μία αριθμημένη μάρκα. Το βεστιάριο δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους επισκέπτες και τους πελάτες του καφέ-εστιατορίου. Τα γκρουπ ανηλίκων αφήνουν τα πράγματα τους στα βεστιάρια που βρίσκονται στο παιδικό εργαστήριο.

12.3 Ο επισκέπτης οφείλει να παραλάβει τα προσωπικά είδη που άφησε στο βεστιάριο την ίδια ημέρα και πριν το κλείσιμο του Ιδρύματος προσκομίζοντας την αριθμημένη μάρκα.

12.4 Σε περίπτωση απώλειας της αριθμημένης μάρκας, ο επισκέπτης δεν μπορεί να αξιώσει την παράδοση των κατατεθειμένων αντικείμενων πριν το κλείσιμο του Ιδρύματος. Ο επισκέπτης φέρει το βάρος της αποδείξεως της κυριότητας των πραγμάτων που άφησε στο βεστιάριο.

12.5 Τα αντικείμενα που έχουν αφήσει οι επισκέπτες στο βεστιάριο και τα οποία δεν αναζητήθηκαν έως το κλείσιμο του Ιδρύματος παραμένουν στη διάθεση των ιδιοκτητών τους για 48 ώρες. Κατόπιν αυτού του διαστήματος, στέλνονται στο γραφείο απολεσθέντων της αστυνομικής διεύθυνσης Αθηνών.

12.6 Ο επισκέπτης δεν μπορεί να αφήσει στο βεστιάριο:

 • Χρήματα, μπλοκ επιταγών, πιστωτικές ή/και χρεωστικές κάρτες,
 • Ταυτότητες, διαβατήρια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ταυτότητας,
 • Αντικείμενα αξίας (κοσμήματα, φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κλπ.).

Τυχόν παράβλεψη των ανωτέρω γίνεται επί ιδίω κινδύνω του επισκέπτη.

12.7 Το Ίδρυμα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς εύθραυστων ή/και πολύτιμων αντικειμένων που άφησε ο επισκέπτης στο βεστιάριο.

Άρθρο 13: Διαθέσιμος εξοπλισμός στο βεστιάριο

Με την επιφύλαξη της σχετικής διαθεσιμότητας, οι επισκέπτες μπορούν να δανειστούν από το βεστιάριο, με την προσκόμιση του τίτλου εισόδου και την παράδοση ταυτότητας, παιδικά καροτσάκια, αναπηρικά αμαξίδια ή περιπατητήρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 14: Κρατήσεις – γενικοί κανόνες

14.1 Οι ομαδικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν κρατήσεως είτε μέσω υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση groupbookings@goulandris.gr είτε τηλεφωνικώς στο 2107252895.

14.2 Το ομαδικό αντίτιμο εισόδου καταβάλλεται είτε εκ των προτέρων, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην επιβεβαίωση της κράτησης, είτε στα εκδοτήρια της υποδοχής πριν την επίσκεψη.

14.3 Κατά την προσέλευση, ο υπεύθυνος του γκρουπ κατευθύνεται μόνος του προς το εκδοτήριο προκειμένου να προσκομίσει το έντυπο της κράτησης και, εφόσον δεν έχει γίνει από πριν, να διενεργήσει τις διατυπώσεις που αφορούν στην καταβολή του ομαδικού αντιτίμου.

14.4 Με εξαίρεση το προσωπικό του Ιδρύματος, δεν επιτρέπεται η λήψη λόγου ενώπιον ομάδας επισκεπτών χωρίς τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Ίδρυμα.

14.5 Σε περίπτωση που δεν ακυρωθεί ή αναβληθεί η επίσκεψη τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία οφείλεται η καταβολή του συνόλου του ομαδικού αντιτίμου. Επίσης, η επίσκεψη ακυρώνεται και οφείλεται το ομαδικό αντίτιμο σε περίπτωση που η προσέλευση του γκρουπ καθυστερήσει περάν των 45 λεπτών.

Άρθρο 15: Ομάδες ανηλίκων

15.1 Τα γκρουπ ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 35 άτομα. Ειδικότερα, για τα γκρουπ ανηλίκων απαιτείται κατ’ελάχιστον:

 • Ένας συνοδός ανά δέκα (10) παιδιά για τις τάξεις του νηπιαγωγείου,
 • Ένας συνοδός ανά δώδεκα (12) παιδιά για τις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου και
 • Ένας συνοδός ανά δεκαπέντε (15) παιδιά για τις τάξεις του λυκείου.

14.2 Κάθε μέλος της ομάδας παραμένει δίπλα στον υπεύθυνο ή στους συνοδούς. Μικρότερες ομάδες μπορούν να διαμορφωθούν υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος ή ένας εκ των συνοδών βρίσκεται πάντα κοντά στους ανηλίκους.

Οι δραστηριότητες των γκρουπ επιτρέπονται υπό την επιτήρηση εκπροσώπου του Ιδρύματος.

Άρθρο 16: Ομάδες ενηλίκων

Ως ομάδα ενηλίκων θεωρείται αυτή που αποτελείται από δέκα (10) έως το πολύ τριάντα (30) ενήλικες πλην του συνοδού.

Άρθρα 17: Ομαδικές επισκέψεις ατόμων με αναπηρία

17.1 Ομαδικές επισκέψεις δύνανται να προγραμματιστούν για άτομα με αναπηρία.

17.2 Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διαφυλαχτεί η ποιότητα της επίσκεψης, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβεί τα 15 άτομα ανά ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Άρθρο 18 : Φωτογραφίσεις και μαγνητοσκοπήσεις

18.1 Επιτρέπεται για ιδιωτική και μόνο χρήση η φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση των έργων που εκτίθενται στο Ίδρυμα εκτός εξαιρετικής απαγόρευσης που δύναται να αφορά ορισμένα έργα καθώς και όσα εκτίθενται στις περιοδικές εκθέσεις.

18.2 Η χρήση φλας και τεχνικού φωτισμού, καθώς και τρίποδων, επιτρέπεται μόνο για τους επαγγελματίες και εκτός των ωρών λειτουργίας του Ιδρύματος για το κοινό. Δεν επιτρέπεται η χρήση selfie sticks.

18.3 Απαγορεύεται η φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ασφαλείας του Ιδρύματος χωρίς την προηγούμενη σχετική έγκριση της Διοίκησης του Ιδρύματος. Επίσης, απαγορεύεται η φωτογράφιση και μαγνητοσκόπηση του προσωπικού του Ιδρύματος χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ενδιαφερόμενου.

18.4 Η επαγγελματική φωτογράφιση, το γύρισμα ταινιών και η μαγνητοσκόπηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών υπάγονται σε ειδική διαδικασία και προϋποθέτουν προηγούμενη συνεννόηση με τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Άρθρο 19: Αντίγραφα

19.1 Η εκτέλεση αντιγράφων έργων τέχνης του Ιδρύματος προϋποθέτει τη λήψη σχετικής προηγούμενης έγκρισης από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

19.2 Η προαναφερόμενη έγκριση δεν απαιτείται στην περίπτωση του ελεύθερου σχεδίου από τη στιγμή που δεν προκαλεί οιαδήποτε ενόχληση στους υπόλοιπους επισκέπτες και εκτελείται πάνω σε μπλοκ, πινακίδα ζωγραφικής ή χαρτοφύλακα σχεδίου διαστάσεως που δεν υπερβαίνει τα 50x40 cm.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Άρθρο 20: Διαφύλαξη ποιότητας ηχητικών συνθηκών

Προκειμένου να διαφυλαχτεί η οπτικοακουστική ποιότητα που προσφέρει το Αμφιθέατρο, οι θεατές καλούνται κατά τη διάρκεια των προβολών, παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων να αποφεύγουν να μιλούν δυνατά. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση θορυβωδών αντικειμένων (ραδιοφώνου, MP3 MP4 players κλπ.), καθώς και των κινητών τηλεφώνων που πρέπει να παραμείνουν απενεργοποιημένα ή σε αθόρυβη λειτουργία κατά τη διάρκεια των προβολών, παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Άρθρο 21: Χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Στους χώρους του Ιδρύματος γίνεται χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Οι εικόνες που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταστρέφονται εντός 15 ημερών από τη λήψη τους εφόσον δεν προκύψει επέλευση συμβάντος που να δικαιολογεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μεγαλύτερη διάρκεια τήρησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22: Διαθεσιμότητα Κανονισμού

Ο παρόν Κανονισμός είναι διαθέσιμος, σε πρώτη ζήτηση, στην υποδοχή του Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Άρθρο 23: Μη τήρηση διατάξεων Κανονισμού

Οποιαδήποτε παράβαση του Κανονισμού εκθέτει τον επισκέπτη στην αποβολή του από το Ίδρυμα και σε ενδεχόμενες δικαστικές διώξεις. Η αποβολή δύναται να είναι προσωρινή ή οριστική. Η σχετική απόφαση έχει άμεση ισχύ και δεν δίνει δικαίωμα στην επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου. Σημειώνεται επίσης ότι οποιαδήποτε επιχείρηση ή διάπραξη κλοπής, καταστροφής ή/και φθοράς επισύρουν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο ποινικές κυρώσεις.