Εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Η πρώτη μου βόλτα στο Μουσείο!

Ξεναγήσεις για νέους γονείς με βρέφη από 0 έως 20 μηνών

Επιλεγμένες Κυριακές του Ιουλίου | 10.30-11.30

Ώρα για μουσική στο Μουσείο!

Διαδραστικό μουσικό πρόγραμμα για παιδιά από 6 μηνών έως 2,5 ετών και έναν συνοδό

Κάθε Πέμπτη, Σάββατο και κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα

Ζωγράφοι της Κίνησης!

Δημιουργικό εργαστήριο για γονείς και παιδιά από 20 μηνών έως 3 ετών

Επιλεγμένες Παρασκευές κάθε μήνα | 18.00-18.50

Ένα παράθυρο, μία ιστορία!

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 3-4 ετών, μαζί με έναν γονέα/συνοδό

Κάθε Κυριακή, από 30/04 έως 11/06 | 10.30-11.30

Θεατρικό παιχνίδι στο Μουσείο!

Δράση για παιδιά 4-5 ετών και έναν κηδεμόνα/συνοδό

Κάθε Δευτέρα του Μαΐου, από 08/05 | 16.45-17.45

Μια ιστορία με τυχαία σχήματα!

Δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά 3-4 ετών

Μ. Τετάρτη 12/04, 12.00-13.00 & Τετάρτη 19/04, 10.30-11.30

Μια ιστορία με τυχαία σχήματα!

Δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά 4-5 ετών

Μ. Πέμπτη 13/04, 12.00-13.00

Ιστορίες του Μπλε

Δημιουργικό εργαστήριο για γονείς και παιδιά από 20 μηνών έως 3 ετών

Κάθε Παρασκευή, έως 07/04 | 18.00-18.50

Μια ιστορία με τυχαία σχήματα!

Δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά 3 και 4 ετών

Κάθε Κυριακή, έως 09/04 | 10.30-11.30