Εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Παιχνίδι για Μεγάλους: «Ενώνοντας τις τελείες»

Δράση για άτομα 60+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή

Κάθε Παρασκευή από 26/01 έως 05/04 | 17.00-18.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους: «Διαίρεση και σύνθεση»

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή κάθε ηλικίας

Κάθε δεύτερη Πέμπτη από 25/01 έως 04/04 | 18:00-19.00

Παιχνίδι για Μεγάλους: «Ξεφυλλίζοντας την Τέχνη»

Δράση για άτομα 60+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή

06/10/2023 - 01/12/2023 | Κάθε Παρασκευή, 17.00-18.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους: «Η Αφήγηση στην Τέχνη»

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή κάθε ηλικίας

05/10/2023 - 30/11/2023 | Κάθε δεύτερη Πέμπτη, 18.00-19.00

Κορώνα ή Γράμματα – Μια Νομισματική Περιπέτεια για Μεγάλους

Ειδικά διαμορφωμένη δράση για άτομα 65+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή

Πέμπτη 13/07/2023, 11.00-12.00 & 12.30-13.30

Παιχνίδι για Μεγάλους: «Τέχνη και 5 Αισθήσεις»

Δράση για άτομα 65+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή κάθε ηλικίας

14/10/2022 - 02/06/2023 | Κάθε Παρασκευή, 11.00-12.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους: «Χρώμα και Τέχνη»

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή κάθε ηλικίας

13/10/2022 - 01/06/2023 | Κάθε δεύτερη Πέμπτη, 18.00-19.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+

21/10/2021 - 16/12/2021 | Κάθε Πέμπτη, 19.00-20.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους: «Καλλιτεχνικά ρεύματα»

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+

15/04/2021 - 17/06/2021 | Κάθε Πέμπτη, 19.00-20.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους: «Ορίζοντας το σώμα»

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+

04/02/2021 - 18/03/2021 | Κάθε Πέμπτη, 19.00-20.00

Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους: «Κοινά σημεία»

Διαδικτυακή δράση για άτομα 65+

12/11/2020 - 31/12/2020 | Κάθε Πέμπτη, 19.00-20.00

Παιχνίδι για Μεγάλους στο Μουσείο

Δράση για άτομα 60+

25/10/2019 - 06/03/2020 | Κάθε Παρασκευή, 11.00-12.00